คำถาม
การเปิดรับสมาชิกฌาปนกิจกรณีพิเศษ
บุตรของข้าราชการที่มีอายุเกิน 40 ปีแล้ว เมื่อไรจะมีโครงการเปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจกรณีพิเศษอีกค่ะ ชอบคุณค่ะ
จากคุณ นางสาวอารีรัตน์ มาตรทะเล 14/09/2017 10:30:02
คำตอบ
ถ้ามีการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2017 09:20:33