คำถาม
ขอเปลี่ยนนามสกุล และที่อยู่
ดิฉัน นางเกศินี สุภาพ ทะเบียนสมาชิก ต227991/34 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้ 1. ขอเปลี่ยนนามสกุล จากเดิม "สุภาพ" เป็น "คูซิจ" 2. ที่อยู่ จากเดิม "ร.13 พัน 2 หมู่ 9 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เป็น " เลขที่ 48 หมู่ 2 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขอแสดงความขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ
จากคุณ นางเกศินี สุภาพ 15/09/2017 12:04:17
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงนามสกุล สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบเปลี่ยนแปลงนามสกุลของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2017 12:20:11