คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลของสมาชิก 5580012300 ส.ท.เดชา แก้วคำแสน
1.กระผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับ นางสุเทพ เสนาฤทธิ์ 5590005021 ไม่ได้เป็นผู้ชำระเงินแทนกับบุคคลดังกล่าว 2.ข้อมูลของ นางบัวลา แก้วคำแสน 5590005020 มารดาของกระผม ระบุว่าเป็นเพศ ชาย ที่ถูกเป็น เพศหญิง
จากคุณ ส.ท.เดชา แก้วคำแสน 15/09/2017 12:31:45
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2017 12:38:39