คำถาม
ขอแก้ไขวันเเดือนปีเกิดครับ
วันเกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2503 แก้ไขเป็น 17 มิถุนายน พ.ศ.2503
จากคุณ ร.ต.ธวัชชัย ชมกลิ่น เลขทะเบียนสมาชิกต203046/33 15/09/2017 13:49:00
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2017 12:57:01