คำถาม
ขอแก้ไขปี พศ.เกิด /หน่วยต้นสังกัด
ขอแก้ไขปี พศ.เกิด / หน่วยต้นสังกัด พ.ศ.เกิดจาก 2520 แก้เป็น2522 หน่วยต้นสังกัด สลก.ทบ. แก้เป็น สลก.บก.ทท.
จากคุณ พ.ท.ศิรพล แผ้วพลสง 21/09/2017 11:53:48
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/09/2017 08:49:21