คำถาม
ขอแก้ไขชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์
เดิม นางสังวาลยื ศิริพิลา แก้ไขเป็น นางสังวาลย์ ศิริพิลา
จากคุณ ร.ท.สมศักดิ์ ศิริพิลา ต82733/27 21/09/2017 15:53:13
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/09/2017 08:49:50