คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
จ.ส.อ. อภิชาติ น้อยแท้ (5410020474) แก้ไขที่อยู่ (ข้อความเดิม) เลขที่ 125/1360 หมู่ 3 ตำบล/แขวง เขาน้อย อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77160 (แก้ไขเป็น) เลขที่ 6/30 หมู่ 3 ตำบล/แขวง วังก์พง อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77120 และแก้ไขเป็นสมาชิก (ข้อความเดิม) ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 (แก้ไขเป็น) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2541
จากคุณ จ.ส.อ.อภิชาติ น้อยแท้ 24/09/2017 07:48:22
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/09/2017 08:53:30