คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล นามสกุลครับ
ชื่อที่ถูกต้อง นนส.ณัฐกานต์ เฮียงโฮม จากเดิม นนส.ณัฐกานต์ เฮียงโอม
จากคุณ นนส.ณัฐกานต์ เฮียงโฮม 5600002382 25/09/2017 16:55:26
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/09/2017 08:56:58