คำถาม
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
นางเฉลา ชัยพร เลขทะเบียนสมาชิก ต218701/33 เดิมที่อยู่ 104/ หมู่ 6 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 เป็นที่อยู่ใหม่ 15/2 หมู่ที่ 4 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
จากคุณ นางเฉลา ชัยพร 27/09/2017 16:46:10
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 28/09/2017 08:52:25