คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ส.อ.สำเริง ชัยพร เป็น ร.ท.สำเริง ชัยพร เลขทะเบียน ต157634/31 เดิมที่อยู่ 104/ หมู่ 6 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 เป็นที่อยู่ใหม่ 15/2 หมู่ที่ 4 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
จากคุณ ร.ท.สำเริง ชัยพร 27/09/2017 16:48:09
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 28/09/2017 08:59:33