คำถาม
เปลี่ยนแปลงการชำระเงิน
เนื่องจากกระผม ประจำ มทบ. ๑ ต.ค. ๖๐ แต่คำสั่งยังไม่ออก จะดำเนินการส่งเงินโดยหักบัญชีธนาคาร จะต้องดำเนินการอย่างไร โหลดแบบฟร์อมได้ที่ไหนครับ
จากคุณ ร.ท.จรัญ ไม้แดง 03/10/2017 16:42:46
คำตอบ
รบกวนสมาชิกไปติดต่อที่หน่วย มทบ.เพื่อไม่ให้หน่วย มทบ.หักเงิน และรบกวนมายื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงการชำระเงินเป็นหักบัญชีธนาคารที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง 1.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยฯ ประเภทออมทรัพย์ แบบธรรมดา(ของผู้ชำระเงินแทน) 2.สำเนาบัตรข้าราชการ 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน และของลูกพ่วง 4.สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของลูกพ่วง 5.คำสั่งย้าย 6.คำร้องขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี(โหลดได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 05/10/2017 12:36:36