คำถาม
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จ.ส.อ.เสถียร ลีเจ้ยวะระ เลขทะเบียนสมาชิก 5450008344 นาง วิไล ลีเจ้ยวะระ เลขทะเบียนสมาชิก 5560001282 ที่อยู่เดิม 196/173 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 เปลี่ยนเป็นที่อยู่ใหม่ 119/1 หมู่ 7 ถนน มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
จากคุณ จ.ส.อ.เสถียร ลีเจ้ยวะระ เลขทะเบียนสมาชิก 5450008344 05/10/2017 09:46:56
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 05/10/2017 13:41:49