คำถาม
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
เลยทะเบียนสมาชิก 5550011290 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของตัวเองและผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น 99/3278 หมู่ 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
จากคุณ นาย วิรัตน์ โพนะทา 06/10/2017 12:55:54
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/10/2017 12:44:24