คำถาม
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
เลขทะเบียนสมาชิก ต220857/33 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของตัวเองจาก บ้านเลขที่ 183/620 หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง สีกัน อำเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210 เป็น 99/14 หมู่ 15 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170
จากคุณ นาง คำพวน โตมะ 10/10/2017 07:54:18
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/10/2017 13:34:11