คำถาม
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ นางชลอ คุ้มคอน เลขทะเบียนสมาชิก ต236753/34 จากที่อยู่เดิม 25/16 ม.8 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เปลี่ยนใหม่เป็น 38/5 ม.10 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จากคุณ จ.ส.อ.สุริยา ฟ้าคุ้ม 11/10/2017 15:10:00
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/10/2017 13:37:43