คำถาม
ขอคืนสภาพสมาชิก
ถูกถอนสภาพชั่วคราวขอคืนสภาพต้องทำยังไงครับ
จากคุณ ร.ต.พะเยาว์ กงอิ่ม 13/10/2017 09:18:35
คำตอบ
ท่านสามารถยื่นเรื่องคืนสภาพได้ที่ มทบ.ที่ท่านสะดวก หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบรับรองแพทย์ (พร้อมชำระเงินที่ค้างชำระ ก.ย.59 - ต.ค.60 ยอดเงิน 3,170 บาท) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 16/10/2017 12:16:07