คำถาม
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก และผู้รับเงินสงเคราะห์
กระผม จ.ส.อ.นนทวี แสงตา เลขทะเบียนสมาชิก 5460000250 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของตนเอง จากเดิม เลขที่ 12/2 หมู่ 11 ตำบล/แขวง พรานกระต่าย อำเภอ/เขต พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 เปลี่ยนเป็น เลขที่ 80/18 หมู่ 3 ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง ดอนแร่ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินสงเคราะห์ ของ จ.ส.อ.นนทวี แสงตา จากเดิม น.ส. สุธิดา แสงตา ที่อยู่ บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ - ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 เปลี่ยนแปลง นาง สุธิดา ฉายผ่องพรรณ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 422/534 ซอยสุวินทวงศ์ 34 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย์ 10510 โทร. 081-2845793
จากคุณ จ.ส.อ.นนทวี แสงตา 20/10/2017 15:41:51
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 24/10/2017 16:11:09