คำถาม
ขอแปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอแปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ร้อยตรี อัมพร มั่นพลศรี เลขทะเบียนสมาชิก ต42441/22 ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ (จากเดิม) 724/31 หมู่ 1 ถ.วีระโยธา3 ซอย วีระโยธา3 ซอย 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัส 30000 เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์) นางสาว วรรษมล มั่นพลศรี บ้านเลขที่ 228 หมู่ 10 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัส 30000
จากคุณ ร้อยตรี อัมพร มั่นพลศรี 23/10/2017 10:33:55
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 25/10/2017 09:35:05