คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ
ขอเปลี่ยนแปลงยศเป็น จ.ส.ต.ศุภฤกษ์ จินนิกร และผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น น.ส.ทิพย์วรรณ จินนิกร ขอบพระคุณครับ
จากคุณ จ.ส..ต.ศุภฤกษ์ จินนิกร 23/10/2017 11:22:59
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขที่ยศให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบเปลี่ยนแปลงนามสกุลของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 25/10/2017 10:00:46