คำถาม
เพิ่มเติมที่อยู่ แก้ไขยศ และแก้ไขผู้รับเงินสงเคราะห์
ร.ต.ถาวร ยะภักดี เลขทะเบียนสมาชิก ต144758/30 ***เพิ่มเติมที่อยู่ เป็น 91/18 หมู่บ้านโยธินวิลเลจ ม.16 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 4700 ***แก้ไขยศ เป็น ร.ต. ***แก้ไขผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น นางสุดใจ ยะภักดี
จากคุณ ร.ต.ถาวร ยะภักดี 23/10/2017 12:42:31
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขยศ และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 25/10/2017 10:07:33