คำถาม
ขอแก้ที่อยู่ที่ติดต่อ และยศผู้รับเงินสงเคราะห์
นาง สุดใจ ยะภักดี เลขทะเบียนสมาชิก 5406008338 ***แก้ไขที่อยู่เป็น 91/18 หมู่บ้านโยธินวิเลจ ม.16 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ***แก้ไขยศผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น ร.ต.
จากคุณ นางสุดใจ ยะภักดี 23/10/2017 12:45:47
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 25/10/2017 12:57:15