คำถาม
การหักเงินทางบัญชีของสมาชิก
ขอให้ตรวจสอบการหักเงินทางบัญชีของผมประจำเดือนตุลาคม2560ผมตรวจสอบทางบัญชีของผมแล้วปรากฏว่าเดือนตุลาคม2560ได้หักเงินทางบัญชีของผมไปสองครั้งภายในเดือนตุลาคม2560ครั้งๆละ720บาทโดยครอบครัวผมเป็นสมาชิกอยู่3คนขอความกรุณาตรวจสอบด้วย
จากคุณ พ.ท.นพคุณ อนันต์ 28/10/2017 10:36:14
คำตอบ
ต้องขออภัยสมาชิกด้วยค่ะ ระบบงานเกิดขัดข้อง ทาง กฌป.สก.ทบ.จะดำเนินการคืนเงินทางบัญชีให้สมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 30/10/2017 13:18:07