คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จ.ส.อ.วีระพงษ์ สุขบรม เลชทะเบียน 5460010910 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่เดิม เปลี่ยนเป็น 11/271 หมู่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
จากคุณ จ.ส.อ.วีระพงษ์ สุขบรม 02/11/2017 08:28:35
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 02/11/2017 09:03:18