คำถาม
การหักเงินในบัญชีธนาคาร
ขอเรียนถามว่าในวันที่ 25 ต.ค.60 ได้หักเงินจากบัญชีไปแล้ว แต่ทำไมส่งเงินกลับเข้าบัญชีเดิมที่หักในวันที่ 30 ต.ค.60 ทำให้ค้างชำระในเดือนตุลาคม 2560 ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
จากคุณ พ.จ.อ.หญิง น้ำฝน มธุรส 02/11/2017 11:03:25
คำตอบ
ระบบงานเกิดขัดข้องในเดือน พ.ย.60 ทางธนาคารจะหักเงินย้อนหลังให้ค่ะ
ตอบโดย admin 03/11/2017 08:25:31