คำถาม
กรณีเงินไม่พอหักในบัญชี
เนื่องจากเดือนนี้เงินไม่พอหักในบัญชีต้องทำอย่างไรได้คะ
จากคุณ รต.จันทร์ ปานสอาด 02/11/2017 11:29:14
คำตอบ
รบกวนสมาชิกนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 20 พ.ย.60 แล้วทางธนาคารจะหักเงินย้อนหลังให้ค่ะ
ตอบโดย admin 03/11/2017 08:28:09