คำถาม
การสมัครสมาชิก
หากกรณีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวสามารถสมัครสมาชิกได้หรือไม่
จากคุณ จ.ส.ต.วัชรันดร์ ศรีเกรียน 05/11/2017 09:51:59
คำตอบ
ในใบรับรองแพทย์ถ้าแพทย์ระบุว่าร่างกายแข็งแรงก็สมัครได้ค่ะ
ตอบโดย admin 09/11/2017 09:04:22