คำถาม
ขอแก้ไขยศ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปัุจจุบัน
กระผม พ.ต.ธนจันทร์ สมกาวิ เลขทะเบียนสมาชิก ต.257671/37 ขอแก้ไขยศ จาก ร.อ.เป็น พ.ต. และที่อยู่ปัจจุบันพร้อมกับของ นางทิพย์วรรณ สมกาวิ เลขทะเบียนสมาชิก ต.275749/37 ขอแก้ไขเป็น บ้านเลขที่ 150 หมู่ 13 บ.ทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 ครับ
จากคุณ พ.ต.ธนจันทร์ สมกาวิ โทร 0898387958 06/11/2017 10:03:43
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 07/11/2017 08:28:36