คำถาม
ไม่หักเงิน ฌป.จากบัญชีธนาคาร
ขอทราบเหตุผลที่ กฌป. ไม่หักเงินค่าศพจากบัญชีธนาคาร ทั้งที่ส่งหน้าบุ๊คแบงก์ให้หน่วยตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. เมื่อได้รับคำสั่งเกษียณอายุราชการก่อน
จากคุณ พ.ท.วิชัย ตะวันแสงเพชร 08/11/2017 13:39:35
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องแล้วค่ะ ทางธนาคารจะหักเงินย้อนหลังให้ค่ะ
ตอบโดย admin 09/11/2017 08:21:23