คำถาม
ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อและที่อยู่
กระผม ส.ต.ยิ่งยศ แก้วมณี เลขทะเบียนสมาชิก 5600003641 ขอแก้ไขยศ จาก นนส.เป็น ส.ต.. และที่อยู่ปัจจุบันเป็น 172 หมู่2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
จากคุณ ส.ต.ยิ่งยศ แก้วมณี โทร0807047293 08/11/2017 15:17:38
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/11/2017 08:58:40