คำถาม
ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และสมาชิกได้อุทิศร่างกายให้โรงพยาบาล
ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และสมาชิกได้อุทิศร่างกายให้โรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ซึ่งในกรณีนนี้ การจัดการศพเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล จึงไม่มีพิธีจัดการฌาปนศพที่วัด และใบรับรองทางวัดจะไม่มียื่นหลักฐานให้กับ กฌป.ทบ. เพื่อขอรับเงิน จึงเรียนถามว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และหลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงินมีอะไรบ้าง
จากคุณ นายสมพงษ์ กรมแสง 13/11/2017 08:52:06
คำตอบ
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com ดูที่หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ หัวข้อการเตรียมเอกสารขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกค่ะ
ตอบโดย admin 13/11/2017 13:16:02