คำถาม
ถูกถอนสภาพ 2 รอบแล้วครับ
รอบล่าสุด ส่งFaxหน้าบ/ช ได้รับการยืนยันว่าได้รับเรียบร้อย....ผ่านไปหนังสือส่งมาอีกว่าไม่ได้จ่ายเงินทำให้ถูกถอนสภาพอีกแล้วครับเลขสมาชิก ต 155817/31 ชื่อสมาชิกนางบุญยวง เรือนวิน มันเกิดอะไรขึ้นอีกครับ
จากคุณ สมาชิกเก่า 14/11/2017 07:37:28
คำตอบ
ท่านมียอดที่ต้องชำระ 4 เดือน ส.ค.60 220 บ./ ก.ย.60 210 บ./ ต.ค.60 240 บ./ พ.ย.60 220 บ. รวม 890 บาทค่ะ รบกวนท่านนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 20 พ.ย.60 จำนวน 890 บาทค่ะ
ตอบโดย admin 15/11/2017 12:49:51