คำถาม
ขอแก้ชื่อที่อยู่ปัจจุบันครับ
กระผม จ.ส.อ. วิชัย ไชยวุฒิ เลขสมาชิก 5450013852 นาง อัญชลี ไชยวุฒิ เลขสมาชิก 5460014481 ที่อยู่ 161/102 หมู่ 1 ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
จากคุณ จ.ส.อ. วิชัย ไชยวุฒิ โทร 0856496593 30/11/2017 06:49:22
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 30/11/2017 10:22:46