คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน
กระผม พ.ท. ประภาส ทิพย์ดี เลขสมาชิก ต224343/34 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 60/69 หมู่ที่ 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15000
จากคุณ พ.ท.ประภาส ทิพย์ดี 01/12/2017 13:37:44
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 04/12/2017 09:07:15