คำถาม
การจ่ายรอบที่2อีก5%ที่เหลือ
เคยสอบถามอีก5%ที่เหลือจะได้รับวันที่29พ.ย.60.....ตอนนี้ยังเข้าบัญชียังไม่ได้รับเลยครับ รบกวนตามให้ด้วยครับผม.. ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ส.อ.ชาญณรงค์ ลอยลม
จากคุณ ลูกทหาร 02/12/2017 16:21:00
คำตอบ
เงินรอบสองจะออกประมาณวันที่ 8 ธ.ค.60 และทาง กฌป.สก.ทบ.จะโอนเข้าบัญชีให้ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/12/2017 12:52:24