คำถาม

ได้รับหนังสือแจ้งว่าค้่างชำระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ งวดเดือน ต.ค.60- ธ.ค.60 เป็นเงิน 700.- บาท บัดนี้ได้นำเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับ และในกรณีนี้ ผมได้เป็นผู้ชำระเงินแทนให้กับ สมาชิกเลขทะเบียน ต247721/34 นางสถาพร ปลอดโปร่ง อยากทราบว่าทางกองฌาปนกิจจะหักของนางสถาพร ปลอดโปร่ง ด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าหักเลยทางผมจะได้ไม่ต้องส่งจ่ายทางธนาณัติครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ก้องเกียรติ มาชมสมบูรณ์ สมากชิกทะเบียน ต203026/33 04/12/2017 07:56:49
คำตอบ
ท่านไม่ต้องจ่ายเงินทางธนาณัติค่ะ รบกวนท่านนำเงินเข้าบัญชี 1,400 บาท ก่อนวันที่ 20 ธ.ค.60 แล้วทางธนาคารจะหักเงินย้อนหลังให้สมาชิกทั้ง 2 รายค่ะ
ตอบโดย admin 06/12/2017 13:49:51