คำถาม
แก้ที่อยู่ปัจจุบัน
ขอแก้ชื่อที่อยู่ปัจจุบันครับ กระผม จ.ส.อ. วิชัย ไชยวุฒิ เลขสมาชิก 5450013852 ขอแก้ที่อยู่ปัจจุบันของผู้รับเงินสงเคราะห์ นาย อ้าย ไชยวุฒิ เลขสมาชิก 5470005381 และนาง แก้วนา ไชยวุฒิ เลขสมาชิก 5470005383 เป็นที่อยู่ 161/102 หมู่ 1 ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
จากคุณ จ.ส.อ. วิชัย ไชยวุฒิ โทร 0856496593 13/12/2017 06:32:43
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 14/12/2017 08:54:31