คำถาม
สมัครสมาชิกใหม่
ถ้าจะให้สามี อายุ 57 ปีสมัครสมาชิกต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
จากคุณ พ.อ.หญิง ดลฤดี สังฆา 13/12/2017 10:11:22
คำตอบ
ตามระเบียบคู่สมรสต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีค่ะ ท่านต้องรอให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ถ้ามีจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 22/12/2017 13:04:40