คำถาม
สมัครสมาชิก
ผมรับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบันผมเป็นสมาชิกอยู่ และจ่ายเงินสงเคราะห์ฯผ่านธนาคาร ภรรยามีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่ ขอบคุณครับ 13/23
จากคุณ สมาชิก 13/23 23/12/2017 11:05:32
คำตอบ
ถ้าท่านเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างที่แต่งกายเหล่าทหารบกถึงจะนำภรรยาที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/12/2017 11:20:53