คำถาม
แก้ไขวันเดือนปีเกิด
แก้ไขวันเดือนปีเกิด จาก 1 มกราคม 2505 เป็น 16 มิถุนายน 2505
จากคุณ จาก ร.อ.สุุพจน์ สายดำ ต 107659/29 24/12/2017 18:15:17
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/12/2017 11:24:33