คำถาม
ผู้รับเงินสงเคราะห์
ถ้าสมาชิกจะระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็นเด็กอายุ 2 ขวบ 4 เดือน ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นบุตร สามารถทำได้ไหมค่ะ
จากคุณ ดากานดา 26/12/2017 08:56:53
คำตอบ
ได้ค่ะ ผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่จำกัดอายุค่ะ
ตอบโดย admin 29/12/2017 11:41:20