คำถาม
แก้ไขท่ีอยู่
จ.ส.อ.ประยุทธ กรงทอง เลขสมาชิก ต81941/27, นางสมคิด กรงทอง เลขสมาชิก 5396001027 และ น.ส.ปิยะดา กรงทอง ผู้รับเงินฯ ท่ี่อยู่ปัจจุบัน 37/2714 หมู่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 12120
จากคุณ จ.ส.อ.ประยุทธ กรงทอง 27/12/2017 08:05:13
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/12/2017 11:43:10