คำถาม
การสมัครสมาชิกใหม่
การสมัครสมาชิกใหม่ให้ภรรยาและคุณแม่ภรรยาต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง และต้องพาเจ้าตัวไปด้วยหรือไม่ครับ
จากคุณ ร.ต.สามารถ ไชยอ้วน 29/12/2017 08:07:02
คำตอบ
ตามระเบียบภรรยาต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และมารดาของภรรยาต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า ของผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า ของผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนสมรส 4.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร (ท่านต้องนำผู้สมัครมาด้วย) หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/12/2017 11:48:45