คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่
เลขทะเบียนสมาชิก5530004820 นาง จิตตา เกิดฉาย ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ จากเดิม เป็น เลขที่ 11 ซอย เรวดี 62 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
จากคุณ ส.อ.นนท์ภูมิ เกิดฉาย 22/02/2018 11:24:24
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 22/02/2018 12:50:15