คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่
จากเดิม บ้านเลขที่ 77/4 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เป็น 77/5 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
จากคุณ จ.ส.อ.มานพ เนียมชาติ 23/02/2018 08:37:10
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 23/02/2018 13:28:37