คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่
ร.ท.อนุศักดิ์ กรรณิกา เลขทะเบียนสมาชิก5410000962 และ นางวาสนา กรรรณิกา เลขทะเบียนสมาชิก5500007069 ขอแก้ไขที่อยู่ จากเดิม เลขที่ 858/19 ซอย พหลโยธิน 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 เป็น บ้านเลขที่ 2396/68 ( ร้อย.1) แฟลต น.1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.10900
จากคุณ ร.ท.อนุศักดิ์ กรรณิกา 07/03/2018 17:34:31
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/03/2018 07:20:31