คำถาม
เปลี่ยนเดือนเกิด
นายชลิต ควรคิด เปลี่ยนเดือนเกิด จากเดิม พ.ค. เป็น ม.ค. หักเงินจาก นางสุพัตรา สุพลดี รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
จากคุณ นางสุพัตรา สุพลดี 08/03/2018 12:57:44
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/03/2018 07:32:07