คำถาม
ขอแก้ข้อมูลส่วนตัว
เปลี่ยน ยศ จาก ส.อ.เป็น จ.ส.อ.
จากคุณ จ.ส.อ.กฤตนน พรามณัง 09/03/2018 12:56:30
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/03/2018 12:52:33