คำถาม
เปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่
เดิม บ้านเลขที่ 102/102 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เปลี่ยนเป็น 102/114 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
จากคุณ นางสุพัตรา สุพลดี รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 12/03/2018 14:28:09
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 13/03/2018 12:37:30