คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อเจ้าตัวและขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
กระผม ส.อ.รัฐวิทย์ พรรณสมัย ขอสอบถามการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อเจ้าตัวและขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์ สามารถแจ้งที่หน้าจอในระบบนี้ได้ไหมครับ /ผมเห็นพี่ๆข้อความก่อนๆ แจ้งเปลี่ยนที่หน้าจอในระบบนี้ได้ / จึงขอเรียนสอบถามครับ / ขอบคุณครับ
จากคุณ ส.อ.รัฐวิทย์ พรรณสมัย 05/07/2018 11:51:05
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งผ่านทางนี้ได้ แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ค่ะ
ตอบโดย admin 09/07/2018 10:21:24