คำถาม
นำครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ.
นำครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. บิดาอายุ 57 ปี สามารถนำเข้าเป็นสมาชิกได้ไหมครับ
จากคุณ ส.ต. วรยุทธ กั้วพิจิตร 10/07/2018 11:37:28
คำตอบ
ตามระเบียบบิดาต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีค่ะ ท่านต้องรอให้มีการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษ รบกวนติดตามข่าวสาร ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 31/07/2018 09:36:07